Přihláška do sportovní gymnastiky 2022 – 2023

Členské příspěvky na školní rok 2022/2023

Cena: I. pololetí 800,-Kč
Cena: II. pololetí 800,-Kč

Číslo účtu 222252377/0600.
Platbu zašlete do 28.2.2023.