Přihláška do sportovní gymnastiky 2023 – 2024

    Členské příspěvky na školní rok 2023/2024

    Cena: I. pololetí 800,-Kč
    Cena: II. pololetí 800,-Kč

    Číslo účtu 222252377/0600.
    Platbu zašlete do 31.10.2023.