Oddíl sportovní gymnastiky Jičín

 

Krátce z historie

Zakladateli samostatné sportovní gymnastiky, vycházející z tradic sokolského nářaďového tělocviku a všestrannosti, byli v roce 1960 cvičitelé, cvičenky a cvičenci společné dorostenecké skladby „Zapalte ohně na horách“. Problémem bylo najít vhodné místo, kde by se dala cvičení realizovat. Dle jednoho z nestorů jičínské sportovní gymnastiky  Ing. Jaroslava Beneše byla Sokolovna na Husovce v té době jedinou vhodnou tělocvičnou, která byla vybavena potřebným nářadím. Proto se stala na poměrně dlouhou dobu azylem jičínských gymnastů.

Poměrně významné období v historii oddílu představovala léta po dokončení Sportovního areálu v Lipách. V té době, za významné podpory příslušných řídících orgánů  Svazu sportovní gymnastiky a místních jičínských organizátorů, bylo uspořádáno velké množství přeborů ženských i mužských složek převážně mládežnických kategorií na republikové i federální úrovni. Při těchto akcích oddíl prokázal dobré organizační schopnosti – akcí se zúčastňovalo až 300 závodnic, závodníků a příslušného doprovodu.

 

Současnost

Oddíl jičínské sportovní gymnastiky má v současnosti 120 členů. Převážnou část základny tvoří děvčátka a několik chlapců ve věku 4-6 let a starší děvčata ve věku 7-13 let. O tyto mladé sportovce se stará 17 dobrovolných trenérek. Tréninky probíhají na I.ZŠ v Jičíně.

 

Závodní gymnastice se tento školní rok 2017/2018 věnuje 15 děvčat. Jejich tréninky jsou 2x až 3x týdně. Pro ostatní děti je trénink jednou týdně zaměřený na získání základních gymnastických dovedností. Mezi tyto dovednosti patří – rychlost, síla, obratnost a kloubní rozsah. Děti se postupně učí základní gymnastické prvky na jednotlivých gymnastických nářadích – přeskok, bradla, hrazda, kladina a prostná.

 

 


Trenéři

Družstva

Nejlepší závodnice oddílu 2014

Nejlepší závodnice oddílu 2013

Nejlepší družstvo oddílu 2013

Nejlepší závodnice oddílu 2012

Nejlepší družstvo oddílu 2012

Nejlepší závodnice oddílu 2011

Nejlepší družstvo oddílu 2011