POZOR! Z důvodu vládního nařízení rušíme minimálně na 14 dní tréninky oddílu sportovní gymnastiky. Pokud nám bude od listopadu vstup do tělocvičen umožněn, budou tréninky znovu obnoveny. Tréninky, které teď nebudou, budou promítnuty v příspěvku na další pololetí. Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na brzký návrat do tělocvičny.

Česká gymnastická federace definuje sportovní gymnastiku takto:

 

Sportovní gymnastika žen je individuálním sportem, kdy závodnice předvádějí silové a švihové gymnastické prvky na koberci (prostná) nebo na nářadích. Sportovní gymnastika vyžaduje vysokou míru kloubní pohyblivosti, obratnosti a síly. Samotná sportovní gymnastika jako disciplína je zařazena do programu letních OH již od r. 1896. Sportovní gymnastika žen od r. 1928.

Závodnice předvádějí sestavy v délce kolem jedné minuty. Za jednotlivé sestavy jsou hodnoceny známkami, o vítězce rozhoduje nejvyšší součet známek.

Soutěže žen jsou rozděleny do 3 základních soutěží (jednotlivá nářadí, víceboj jednotlivkyň a víceboj družstev), dle nářadí do 4 disciplín (přeskok, bradla, kladina a prostná).

Přeskok – nářadí tvoří přeskokový stůl, odrazový můstek a žíněnka. Přeskokový stůl je dlouhý 120 cm a široký 95 cm a je připevněn na stojanu, který měří 125 cm. Sestava začíná rozběhem, který nesmí překročit délku 25 metrů a pokračuje odrazem z můstku oběma nohama. Následně se závodník odráží rukama od těla stolu a předvádí různé akrobatické prvky než dopadne na žíněnku za stolem. Hodnotí se zejména rychlost, výška skoku a celková dynamičnost, stejně tak dopad, vychýlení těla od osy apod.

Bradla – nářadí tvoří dvě tyče spojené ve výšce 155 cm a 235 cm. Gymnastky na nich předvádějí toče a veletoče, letové prvky na jedné tyči i z jedné tyče na druhou. Povinnou součástí je závěrečný seskok, kterým je salto.

Kladina – nářadí tvoří břevno dlouhé 500 cm a široké 10 cm, umístěné ve výšce 125 cm nad zemí. Sestavy obsahují skoky, obraty, kotouly, přemety, salta. Náročné je kvůli úzké ploše náčiní udržení rovnováhy.

Prostná – cvičí se na odpružené podlaze pokryté gymnastickým kobercem o rozloze 12×12 metrů. Sestavy tvoří kombinace dynamických (např. přemety, salta, salta s několika násobnými obraty) a silových (např. stojka, rovnováha) akrobatických prvků, které jsou předváděny jednotlivě či intenzivně za sebou. Sestavy jsou doprovázeny hudbou, na rozdíl od prostných mužů. Hodnotí se i estetický projev.