POZOR! 

Přihlášení do sportovní gymnastiky pro letošní školní rok proběhne pouze elektronicky do úterý 5.9.2023 (přihláška zde).

Tréninky začnou od středy 13.9.2023.

Do 11.9.2023 vám přijde SMS zpráva s potvrzením, že je vaše dítě přijato a v jakém čase má trénink.

Pro školní rok 2023/2024 se mohou hlásit děti narozené v roce 2009 – 2018.

Přednost budeme dávat mladším ročníkům.

 

Cena na II. pololetí – 800Kč, číslo účtu 222252377/0600. Platbu zašlete do 31.10.2023.

 


Česká gymnastická federace definuje sportovní gymnastiku takto:

 

Sportovní gymnastika žen je individuálním sportem, kdy závodnice předvádějí silové a švihové gymnastické prvky na koberci (prostná) nebo na nářadích. Sportovní gymnastika vyžaduje vysokou míru kloubní pohyblivosti, obratnosti a síly. Samotná sportovní gymnastika jako disciplína je zařazena do programu letních OH již od r. 1896. Sportovní gymnastika žen od r. 1928.

Závodnice předvádějí sestavy v délce kolem jedné minuty. Za jednotlivé sestavy jsou hodnoceny známkami, o vítězce rozhoduje nejvyšší součet známek.

Soutěže žen jsou rozděleny do 3 základních soutěží (jednotlivá nářadí, víceboj jednotlivkyň a víceboj družstev), dle nářadí do 4 disciplín (přeskok, bradla, kladina a prostná).

Přeskok – nářadí tvoří přeskokový stůl, odrazový můstek a žíněnka. Přeskokový stůl je dlouhý 120 cm a široký 95 cm a je připevněn na stojanu, který měří 125 cm. Sestava začíná rozběhem, který nesmí překročit délku 25 metrů a pokračuje odrazem z můstku oběma nohama. Následně se závodník odráží rukama od těla stolu a předvádí různé akrobatické prvky než dopadne na žíněnku za stolem. Hodnotí se zejména rychlost, výška skoku a celková dynamičnost, stejně tak dopad, vychýlení těla od osy apod.

Bradla – nářadí tvoří dvě tyče spojené ve výšce 155 cm a 235 cm. Gymnastky na nich předvádějí toče a veletoče, letové prvky na jedné tyči i z jedné tyče na druhou. Povinnou součástí je závěrečný seskok, kterým je salto.

Kladina – nářadí tvoří břevno dlouhé 500 cm a široké 10 cm, umístěné ve výšce 125 cm nad zemí. Sestavy obsahují skoky, obraty, kotouly, přemety, salta. Náročné je kvůli úzké ploše náčiní udržení rovnováhy.

Prostná – cvičí se na odpružené podlaze pokryté gymnastickým kobercem o rozloze 12×12 metrů. Sestavy tvoří kombinace dynamických (např. přemety, salta, salta s několika násobnými obraty) a silových (např. stojka, rovnováha) akrobatických prvků, které jsou předváděny jednotlivě či intenzivně za sebou. Sestavy jsou doprovázeny hudbou, na rozdíl od prostných mužů. Hodnotí se i estetický projev.