Přihláška do sportovní gymnastiky 2018 – 2019

 

Členské příspěvky na školní rok 2018/2019

Cena: I. pololetí 700,-Kč
Cena: II. pololetí 700,-Kč

Úhradu za II. pololetí proveďte do 30.4.2019.

Číslo účtu: 222252377/0600
Variabilní symbol = rodné číslo dítěte bez lomítka, do zprávy pro příjemce zadejte jméno dítěte


Zápis do gymnastiky proběhne ve středu 5.9.2018 od 16:30 do 17:00 na 1.zš! Platí pro nové děti i pro ty, které chodili v loňském roce.