Přihláška do sportovní gymnastiky 2019 – 2020

Členské příspěvky na školní rok 2019/2020

Cena: I. pololetí 700,-Kč
Cena: II. pololetí 700,-Kč

Úhradu za II. pololetí proveďte do 31.3.2019.

Číslo účtu: 222252377/0600
Variabilní symbol = rodné číslo dítěte bez lomítka, do zprávy pro příjemce zadejte jméno dítěte


Zápis do gymnastiky proběhne ve středu 4.9.2019 od 16:30 do 17:00 na 1.zš! Platí pro nové děti i pro ty, které chodili v loňském roce.