Přihláška do sportovní gymnastiky 2017 – 2018

 

Členské příspěvky na školní rok 2017/2018

Cena: I. pololetí 700,-Kč Cena: II. pololetí 700,-Kč

Úhradu za II. pololetí proveďte do 25.5.2018.

Číslo účtu: 222252377/0600
Variabilní symbol = rodné číslo dítěte bez lomítka, do zprávy pro příjemce zadejte jméno dítěte